040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Wat is een CO2 - credit of emissiereductie certificaat?
  Meer...

 • Welke type CO2 - credits zijn er?
  Meer...

 • Hoe werkt CO2 compensatie?
  Meer...

 • Wat kost CO2 compensatie?
  Meer...

 • Hoe betrouwbaar is CO2 compensatie?
  Meer...

 • Wat is een CER/VER/VCS?
  Meer...

 • Wat is Gold Standard?
  Meer...

Wat is een CER/ VER/ VCS?

CER
Een CER is een Certified Emission Reduction credit. CERs worden gecreëerd voor vermeden emissies uit projecten die voldoen aan de Clean Development Mechanism (CDM)-criteria en in landen liggen die het Kyoto Protocol ondertekend hebben en als ontwikkelingsland geclassificeerd zijn.  Ieder duurzaam project in een geclassificeerd ontwikkelingsland kan zijn documentatie opsturen naar de CDM executive board, die beoordeelt of het project voldoet aan de gestelde eisen. Voor meer informatie over CDM klik hier.

VER
Een VER is een Verified Emission Reduction credit. VERs worden gecreëerd voor vermeden emissies uit duurzame projecten die voldoen aan een vrijwillig ontwikkelde standaard. Hierdoor kunnen er toch CO2-credits gekocht worden van een project dat in een land ligt dat het Kyoto-protocol NIET heeft ondertekend. Het betreft tevens credits van projecten in de aanloopfase naar de CDM (Clean Development Mechanism) goedkeuring. In deze fase kan een projecteigenaar besluiten om zijn project voor VER te certificeren om zo alvast inkomsten te genereren uit de vermeden CO2-uitstoot.
Voor meer informatie over CDM klik hier.

VCS
VCS staat voor Voluntary Carbon Standard. Dit is een standaard die gebruikt wordt om te bepalen of er bij een duurzaam project emissiereductie plaatsvindt. VCS wordt enkel gebruikt ter beoordeling voor het verkrijgen van VERs (Verified Emission Reduction credits). De door VCS uitgegeven VERs worden ook wel VCU (Voluntary Carbon Unit) genoemd. Ondanks dat VCS eigen criteria hanteert voor bepaling of er CO2-emissiereducties plaats hebben gevonden, is de huidige versie van de criteria op een gelijk kwaliteitsniveau als CDM.

Toekenning credits
De toekenning van credits geschiedt door internationaal erkende certificeringsorganisaties als: SGC (Société Générale de Surveillance), TϋV Sud, TϋV Nord, DNV en KPMG.  Deze certificeringorganisaties zijn verantwoordelijk voor:

 • Het controleren van de hoeveelheid emissies die wordt voorkomen of de hoeveelheid koolstof die wordt opgenomen of verwijderd. 
 • Het monitoren hiervan gedurende de gehele duur van het project.
 • Het afgeven van een “Verification Report” waarin de actuele hoeveelheid emissiereducties zijn aangegeven en dus de hoeveelheid gegenereerde CO2-credits  


Wattanders werkt alleen met internationaal erkende certificaten en helpt uw organisatie bij het maken van bewuste keuzes.

Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden voor uw organisatie.