040 - 8519080
info@wattanders.nl

Bel voor een vrij- blijvende afspraak

Nieuws
 • 01-05 Ikea verduurzaamt zelfs de Zweedse balletjes Meer...
 • 15-04 Heineken verdubbelt duurzaam energiegebruik Meer...
 • 08-04 App maakt duurzaamheid een spelletje Meer...
 • 27-03 Datacentra weinig transparant over herkomst stroom Meer...
 • 21-03 Televisiereclame Toon was misleidend, Eneco-spotje aangepast Meer...

Duurzaam ondernemer
Partner MVO Nederland

In het kort over...
 • Wat is een duurzaamheidsmeting?
  Meer...

 • Wat is MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  Meer...

 • Wat is GRI?
  Meer...

 • Wat is de ProRail CO2 prestatieladder?
  Meer...

 • Wat is People, Planet, Profit
  Meer...

Duurzaamheidsmeting

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Om een begin te kunnen maken met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een startpunt nodig. Zonder te weten waar je als bedrijf staat is het onmogelijk om concrete doelen te stellen en te meten of de doelstellingen gerealiseerd worden. Wattanders helpt organisaties bij het bepalen van de uitgangssituatie door het uitvoeren van een duurzaamheidsmeting.

De meting gaat in op 8 duurzaamheidsonderwerpen op basis van de wereldwijd erkende GRI (Global Reporting Initiative) standaarden en omvat onderwerpen op het gebied van People, Profit en Planet.

Wattanders heeft in samenwerking met haar partner MKB Duurzaam de GRI richtlijnen nu ook toepasbaar gemaakt voor de MKB markt. De duurzaamheidsmeting helpt ondernemers bij het inzichtelijk maken van wat duurzaam ondernemen nu exact inhoudt en hoe dit te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering.
Nadat het resultaat van de meting bekend is kan worden begonnen met een verbeterplan.

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen.