040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Wat is een duurzaamheidsmeting?
  Meer...

 • Wat is MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  Meer...

 • Wat is GRI?
  Meer...

 • Wat is de ProRail CO2 prestatieladder?
  Meer...

 • Wat is People, Planet, Profit
  Meer...

Wat is een duurzaamheidsmeting?

Bij een duurzaamheidsmeting worden alle bedrijfsgegevens op duurzaamheid getoetst. Hierbij zijn de nationaal en internationaal erkende punten het uitgangspunt. De onderwerpen die binnen uw onderneming worden belicht zijn:

- kernactiviteiten van de onderneming
- bedrijfsethiek
- milieu
- werknemers
- samenleving
- klanten & concurrenten
- leveranciers
- bestuursstructuur

Aangezien niet alle onderwerpen voor elke organisatie geschikt zijn, kunnen ook onderdelen worden weglaten.

Na analyse van de input zullen er twee scores bekend zijn:

-    Hoe presteert uw bedrijf op het gebied van duurzaamheid in het algemeen?
-    Hoe presteert uw bedrijf op het gebied van duurzaamheid binnen uw sector?

Neem contact met ons op over de mogelijkheden van een duurzaamheidsmeting voor uw organisatie.