040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Wat is een Garantie van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat kost een Garantie van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat is het verschil met Groene Stroom?
  Meer...

 • Welke types Garantie van Oorsprong zijn er?
  Meer...

 • Hoe betrouwbaar zijn Garanties van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat is vrijwillig vergroenen?
  Meer...

Hoe betrouwbaar zijn Garanties van Oorsprong?

Een Garantie van Oorsprong is het enige bewijs dat elektriciteit op een duurzame manier is opgewekt.  De uitgifte en registratie van Garanties van Oorsprong valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van CertiQ. CertiQ is een 100% dochter van Tennet TSO.

Het afboeken van binnenlandse en buitenlandse Garanties van Oorsprong wordt door Wattanders gedaan via een account in het Nederlandse CertiQ-systeem. Daarmee worden internationale dubbeltellingen voorkomen.
De doelstelling van Wattanders is het transparanter maken van de (duurzame)energiemarkt. Bij de aankoop en het afboeken van Garanties van Oorsprong werken wij daarom volgens de richtlijnen van CertiQ. Wij werken alleen met door CertiQ erkende Garanties van oorsprong.

Wij voeren een transparante administratie waarin te zien is dat we het gewenste aantal Garanties van Oorsprong voor u hebben aangekocht en afgeboekt. Wij zullen dit jaarlijks door middel van een accountantsverklaring aantonen.

Bovendien ontvangt uw organisatie altijd een Bewijs van Duurzaamheid, dat gebruikt kan worden als communicatiemiddel richting uw klanten. Door te kiezen voor het vergroenen van het elektriciteitsverbruik door de aankoop van Garanties van Oorsprong is uw organisatie in staat om een bewuste keuze te maken voor een bepaald duurzaam project zonder er onnodig teveel voor te betalen.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor uw bedrijf.