040 - 8519080
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Wat is een Garantie van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat kost een Garantie van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat is het verschil met Groene Stroom?
  Meer...

 • Welke types Garantie van Oorsprong zijn er?
  Meer...

 • Hoe betrouwbaar zijn Garanties van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat is vrijwillig vergroenen?
  Meer...

Wat is een Garantie van Oorsprong?

Aan elektriciteit die uit een stopcontact komt, kun je niet zien op welke manier die is geproduceerd. Garanties van Oorsprong zijn bedoeld om dit onderscheid te kunnen maken. Garanties van Oorsprong geven informatie over de manier waarop stroom is geproduceerd. Zij bewijzen dat elektriciteit op een duurzame manier is opgewekt. CertiQ is in Nederland o.a. verantwoordelijk voor de uitgifte van Garanties van Oorsprong. Dit gebeurt op basis van de Elektriciteitswet 1998 en verschillende Ministeriƫle Regelingen.

GvO's hebben een internationale basis, namelijk de Implementatie richtlijn Duurzaam in de Elektriciteitswet en de Regeling Garanties van Oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor HR WKK.

Waar worden Garanties van Oorsprong voor gebruikt?
In de eerste plaats zijn GvO's in Nederland het enige bewijs dat een energieleverancier duurzame elektriciteit levert aan zijn klanten, de eindverbruikers. Dit is wettelijk zo bepaald.
Verder worden GvO's gebruikt voor stroometikettering. Energieleveranciers zijn namelijk verplicht om door middel van een stroometiket op de eindafrekening aan eindverbruikers te laten zien welke stroom geleverd wordt. In dit etiket mag alleen groene stroom worden vermeld als de energieleverancier GvO's heeft.

GvO's worden in Nederland ook gebruikt om subsidie te verkrijgen. Producenten kunnen voor hun duurzame elektriciteitsproductie subsidie krijgen. In het verleden was dat de MEP-subsidie, nu is dat de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie). Deze subsidie wordt verstrekt door Agentschap NL (voorheen SenterNovem) op basis van door CertiQ aangemaakte GvO's voor duurzame elektriciteit. 

Tot slot gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek GvO's als een van de instrumenten om statistische gegevens over duurzame elektriciteit te publiceren. Het CBS berekent hoeveel duurzame energie in Nederland wordt geproduceerd en geconsumeerd. De duurzame energieproductie is belangrijk voor de overheid om te meten of de energiedoelstellingen worden behaald. In Europees verband is de doelstelling voor Nederland dat veertien procent van het energieverbruik in 2020 afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen.