040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Wat is een Garantie van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat kost een Garantie van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat is het verschil met Groene Stroom?
  Meer...

 • Welke types Garantie van Oorsprong zijn er?
  Meer...

 • Hoe betrouwbaar zijn Garanties van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat is vrijwillig vergroenen?
  Meer...

Wat is het verschil met groene stroom?

Er is geen verschil. Stroom is stroom. Aan elektriciteit die uit een stopcontact komt, kun je niet zien op welke manier die is geproduceerd; er zitten geen vlaggetjes aan. Daarom is er een certificatensysteem in het leven geroepen. Deze certificaten bewijzen dat elektriciteit op een duurzame manier is opgewekt.
De certificaten worden ook wel Garanties van Oorsprong (GvO) genoemd.
Zo zijn er Garanties van Oorsprong voor de verschillende duurzame opwekmethodes (wind, waterkracht, biomassa en zon). Het certificatensysteem valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van CertiQ, een 100% dochterorganisatie van Tennet TSO BV.

Op het moment van produceren van groene stroom wordt een Garantie va Oorsprong uitgegeven en wordt de elektriciteit vervolgens net als normale grijze stroom verhandeld, op het net gezet en vervoerd naar gebruikers. De eens groene stroom is op dat moment niet meer herkenbaar als groene stroom. Het kenmerk groen is overgegaan in een Garantie van Oorsprong. Via deze Garantie van Oorsprong is het mogelijk om de fysieke productie van groene stroom los te koppelen van het gebruik ervan. De Garantie van Oorsprong kan worden verhandeld en de kosten ervan variëren per productiemethode, land van oorsprong en kalenderjaar. Er bestaan dus twee markten: 

 1. een fysieke elektriciteitsmarkt (handel in elektriciteit) 
 2. een virtuele certificatenmarkt (handel in GvO’s).


Gebruikers van elektriciteit nemen elektriciteit via de gewone aansluiting op het distributienet af en kunnen er Garanties van Oorsprong bijkopen. Door Garanties van Oorsprong te kopen en te koppelen aan dit verbruik wordt de grijze stroom als groene stroom gekenmerkt. Daardoor kan iedereen die dat wenst groene stroom kopen zonder fysiek verbonden te zijn met een producent van groene stroom om zo bijvoorbeeld de eigen duurzame energiedoelstellingen te realiseren.