040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Wat is een Garantie van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat kost een Garantie van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat is het verschil met Groene Stroom?
  Meer...

 • Welke types Garantie van Oorsprong zijn er?
  Meer...

 • Hoe betrouwbaar zijn Garanties van Oorsprong?
  Meer...

 • Wat is vrijwillig vergroenen?
  Meer...

Welke types Garantie van Oorsprong zijn er?

Van de volgende duurzame bronnen zijn Garanties van Oorsprong beschikbaar:

 • Wind Nederland
 • Wind Buitenland 
 • Biomassa  
 • Waterkracht
 • Zon

Wat wel en niet als duurzame elektriciteit geldt, is bepaald in een Europese Richtlijn, die in Nederland is ge├»mplementeerd in de Elektriciteitswet 1998. Duurzame elektriciteit levert een bijdrage aan het milieu, omdat CO2 emissies bij duurzame elektriciteit lager liggen dan bij fossiele energie. Doordat elektriciteit duurzaam wordt geproduceerd, wordt voor een deel inzet van fossiele brandstoffen vermeden. Duurzame energie wordt daarom ook wel uitgedrukt in vermeden inzet van fossiele primaire energie. 

Wattanders biedt alle types Garanties van Oorspong aan die in de vrijwillige handel beschikbaar zijn. Uw organisatie heeft daarmee de vrijheid om bewust te kiezen voor een bepaald duurzaam project in binnen- of buitenland. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden.