040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Wat is groen gas of hernieuwbaar gas?
  Meer...

 • Wat kost groen gas?
  Meer...

 • Wat zijn Groen Gas certificaten?
  Meer...

 • Hoe betrouwbaar zijn Groen Gas certificaten?
  Meer...

 • Wat is klimaatcompensatie gas?
  Meer...

Hoe betrouwbaar zijn Groen Gas certificaten?

Een groen gas certificaat is het enige bewijs dat gas op een duurzame manier is opgewekt. De uitgifte en registratie van groen gas certificaten valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van Vertogas.

Vertogas is de organisatie die groen gas productie in Nederland certificeert. Zij houdt nauwgezet bij hoeveel groen gas er geproduceerd wordt en door wie en geeft daar certificaten voor uit. Ook houdt Vertogas bij hoeveel groen gas er afgeboekt (gebruikt) wordt en door wie. Op die manier draagt Vertogas zorg voor een transparante en correcte groen gas balans. Hiermee voorziet Vertogas in een systeem waarmee de groenwaarde van het gas los van de fysieke gasstroom verhandeld en gebruikt kan worden.

Vertogas is een dochteronderneming van Gasunie. Gasunie is onafhankelijk en onpartijdig omdat zij geen belangen heeft ten aanzien van groengasproductie en ook niet handelt in (groen) gas. Gasunie bezit een brede kennis van gastransport en gastoepassingen; haar transportnet heeft een landelijke dekking.

De doelstelling van Wattanders is het transparanter maken van de (duurzame) energiemarkt. Bij de aankoop en het afboeken van groen gas certificaten werken wij daarom volgens de richtlijnen van Vertogas. Wij werken alleen met door Vertogas erkende groen gas certificaten.

Wattanders voert een transparante administratie waarin te zien is dat we het gewenste aantal groen gas certificaten voor uw organisatie hebben aangekocht en afgeboekt op een account in het systeem van Vertogas. Wij zullen dit jaarlijks door middel van een accountantsverklaring aantonen.

Bovendien ontvangt uw organisatie altijd een Bewijs van Duurzaamheid, dat gebruikt kan worden als communicatiemiddel richting uw klanten.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor uw bedrijf.