040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Wat is groen gas of hernieuwbaar gas?
  Meer...

 • Wat kost groen gas?
  Meer...

 • Wat zijn Groen Gas certificaten?
  Meer...

 • Hoe betrouwbaar zijn Groen Gas certificaten?
  Meer...

 • Wat is klimaatcompensatie gas?
  Meer...

Wat zijn Groen Gas certificaten?

Een groen gas certificaat bewijst dat een bepaalde hoeveelheid gas op een ‘groene’ wijze is geproduceerd in een bekende installatie, uit bekende grondstoffen en op een bekende datum. Het is een garantie van oorsprong. Via groen gascertificaten is het mogelijk om de fysieke productie van groen gas los te koppelen van het gebruik ervan.

Productie van groen gas
Een biogasproducent, dat kan een bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf zijn, verkoopt het door hem geproduceerde groene gas aan een bedrijf dat in gas handelt. Voor de productie van het groene gas krijgt deze producent certificaten ter beschikking. Een certificaat vertegenwoordigd de energiewaarde van het groene gas. Één certificaat staat voor 1MWh energie groen gas, vergelijkbaar met ongeveer 100 kubieke meter aardgas.
Op een productiefaciliteit voor groen gas wordt nauwkeurig nagegaan of de productie voldoet aan de door Vertogas gestelde eisen. Als dat het geval is krijgt de producent certificaten voor het groene gas. Vragen die daarbij worden beantwoord zijn:
Waar komt de grondstof voor het groene gas vandaan? Is deze echt duurzaam? Worden de hoeveelheden gas op een juiste manier gemeten? Wordt er rekening gehouden met het eventuele gebruik van fossiel gas bij de productie? Dit soort vragen zorgt ervoor dat elk certificaat echt groen en duurzaam gas vertegenwoordigt en dat het ook duidelijk is waar het vandaan komt

Verbruik van groen gas
Verbruikers van gas nemen gas via de gewone aansluiting op het distributienet af en kunnen er certificaten bijkopen. Zo kopen ze als het ware groen gas om bijvoorbeeld de eigen duurzame energiedoelstellingen te realiseren. Er bestaan dus twee markten: een fysieke gasmarkt (handel in gas) en een virtuele certificatenmarkt (handel in certificaten). Op het moment van produceren van groen gas wordt een certificaat uitgegeven en wordt het gas vervolgens net als normaal fossiel gas verhandeld en vervoerd naar gebruikers.
Het eens groene gas is op dat moment niet meer herkenbaar als groen gas. Het kenmerk groen is overgegaan in een certificaat en kan vervolgens los van de fysieke gasstroom worden verhandeld en weer gekoppeld worden aan een fysieke gasstroom als een klant thuis gas verbruikt.

Door certificaten te kopen en te koppelen aan dit verbruik wordt het fossiele gas als groen gas gekenmerkt. Daardoor kan iedereen die dat wenst groen gas kopen zonder fysiek verbonden te zijn met een producent van groen gas.