040 - 851 90 80
info@wattanders.nl

Bel voor een vrij- blijvende afspraak

Nieuws
 • 01-05 Ikea verduurzaamt zelfs de Zweedse balletjes Meer...
 • 15-04 Heineken verdubbelt duurzaam energiegebruik Meer...
 • 08-04 App maakt duurzaamheid een spelletje Meer...
 • 27-03 Datacentra weinig transparant over herkomst stroom Meer...
 • 21-03 Televisiereclame Toon was misleidend, Eneco-spotje aangepast Meer...

Duurzaam ondernemer
Partner MVO Nederland

In het kort over...
 • Hoe wordt CO2 uitstoot berekend?
  Meer...

 • Welke rekenregels worden gebruikt?
  Meer...

 • Kan een evenement worden verduurzaamd?
  Meer...

 • Wat is Green Key?
  Meer...

Opstellen CO2-footprint

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) berust op drie peilers: People, Planet en Profit.

Binnen het onderdeel Planet (milieu/ leefomgeving) kan een CO2-footprint als startpunt worden gebruikt om te bepalen welke impact een organisatie heeft op haar omgeving.

In de meeste gevallen worden de volgende onderdelen meegenomen in het bepalen van de CO2-voetafdruk van een organisatie:

 • Energie: het energieverbruik (gas enelektriciteit)
 • Mobiliteit: het aantal zakelijke kilometers dat het personeel aflegt in auto, openbaar vervoer en vliegtuig
 • Afval: het aantal tonnen restafval als papier,karton, glas en andersoortig afval dat de organisatie produceert
 • Transport: het transport van goederen

De geconstateerde eenheden van bovenstaande onderwerpen worden omgerekend naar het daarmee gepaard gaande tonnage aan CO2-uitstoot. Deze omrekening vindt plaats met behulp van (inter)nationaal erkende rekenregels.

Wattanders helpt bedrijven bij het opstellen van een CO2-footprint. Deze CO2-footprint wordt op maat gemaakt, waarbij de voor uw bedrijf relevante onderwerpen worden meegenomen.

Daarnaast helpen we bedrijven bij het organiseren van:

 • Duurzame evenementen
 • Duurzame meetings
 • Duurzame congressen
 • Duurzame bruiloften

Met behulp van een CO2-footprint van uw evenement of vergadering kan een organisatie haar klanten de mogelijkheid geven om de geconstateerde uitstoot te reduceren of te compenseren. Hierdoor wordt het bewustzijn rond het belang van duurzaamheid verder vergroot.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden.