040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Hoe wordt CO2 uitstoot berekend?
  Meer...

 • Welke rekenregels worden gebruikt?
  Meer...

 • Kan een evenement worden verduurzaamd?
  Meer...

 • Wat is Green Key?
  Meer...

Hoe wordt CO2 uitstoot berekend?

De CO2-uitstoot van een organisatie wordt berekend door het verbruik van fossiele brandstoffen om te rekenen naar ton CO2-uitstoot die ermee gepaard gaat. In veel gevallen wordt gestart met het energieverbruik, de mobiliteit (zakelijke kilometers en vliegverkeer), het transport van goederen en het afval.

Voor de omrekening van de verbranding van fossiele brandstoffen naar CO2-uitstoot wordt gebruik gemaakt van (inter)nationaal erkende rekenregels die worden opgesteld door daartoe bevoegde instanties. In Nederland wordt veel onderzoek verricht door CE Delft.