040 - 8519080
info@wattanders.nl

Bel voor een vrij- blijvende afspraak

Nieuws
 • 01-05 Ikea verduurzaamt zelfs de Zweedse balletjes Meer...
 • 15-04 Heineken verdubbelt duurzaam energiegebruik Meer...

Duurzaam ondernemer
Partner MVO Nederland

In het kort over...
 • Hoe kan mijn organisatie de CO2-uitstoot reduceren?
  Meer...

 • Hoe kan mijn organisatie het energieverbruik verlagen?
  Meer...

 • Hoe krijgt mijn organisatie inzicht in het energieverbruik?
  Meer...

 • Welke mogelijkheden zijn er om zelf energie op te wekken?
  Meer...

 • Wat is een slimme meter?
  Meer...

Reduceren CO2-uitstoot

Een CO2-footprint is het startpunt voor het opstellen van doelstellingen voor het verkleinen van de geconstateerde uitstoot van een organisatie.

De CO2-footprint beslaat meerdere onderdelen: Energie, Mobiliteit, Afval en Transport.

De dienstverlening van Wattanders is gericht op het ondersteunen van organisaties bij het terugdringen van de CO2-uitstoot binnen het onderdeel Energie.

Het meest duurzame resultaat wordt bereikt door veel minder te verbruiken of het energieverbruik (deels) zelf op te wekken.

Wattanders helpt bedrijven en instellingen bij het inzicht krijgen in het energieverbruik. Daarmee is uw organisatie staat om direct maatregelen te nemen.

Daarnaast kan Wattanders in samenwerking met haar partners een oplossing bieden op het gebied van:        

 • Duurzame verlichting
 • Opstellen van een energiebesparingsplan
 • Opstellen van een bewustwordingscampagne om gedrag te be├»nvloeden
 • Opzetten van een Gebouwbeheerssysteem
 • Het begeleiden van Meerjarenafspaak Energie Efficiency (MJA-3)
 • Het installeren van slimme meters

 • Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor uw organisatie.