040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Hoe kan mijn organisatie de CO2-uitstoot reduceren?
  Meer...

 • Hoe kan mijn organisatie het energieverbruik verlagen?
  Meer...

 • Hoe krijgt mijn organisatie inzicht in het energieverbruik?
  Meer...

 • Welke mogelijkheden zijn er om zelf energie op te wekken?
  Meer...

 • Wat is een slimme meter?
  Meer...

Hoe kan mijn organisatie de CO2-uitstoot reduceren?

De CO2-footprint bestaat uit meerdere onderdelen: Energie, Mobiliteit, Afval en Transport.

Het reduceren van CO2-uitstoot kan op meerdere manieren en is afhankelijk van het gekozen onderwerp.

CO2-footprint
Het hebben van inzicht in de CO2-uitstoot via een CO2-footprint is een prima startpunt voor het reduceren van de geconstateerde CO2-uitstoot en biedt direct mogelijkheden tot reductie.

Energie
Bij energie kan worden gedacht aan het verlagen van het gas- en elektriciteitsverbruik, het veranderen van het gedrag van werknemers door een bewustwordingscampagne of het vrijwillig vergroenen van het energieverbruik.

Mobiliteit
Bij mobiliteit kan worden gedacht aan het terugdringen van de zakelijke kilometers, het beperken van het vliegverkeer door over te schakelen op teleconferencing of het aanpassen van het leasebeleid.

De manier waarop de CO2-uitstoot kan worden verlaagd, verschilt per bedrijf. Wattanders helpt u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor uw organisatie.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.