T 040 851 90 80
info@wattanders.nl

Bel voor een vrij- blijvende afspraak

Nieuws
 • 01-05 Ikea verduurzaamt zelfs de Zweedse balletjes Meer...
 • 15-04 Heineken verdubbelt duurzaam energiegebruik Meer...
 • 08-04 App maakt duurzaamheid een spelletje Meer...
 • 27-03 Datacentra weinig transparant over herkomst stroom Meer...
 • 21-03 Televisiereclame Toon was misleidend, Eneco-spotje aangepast Meer...
In het kort over...
 • Wat zijn aandachtspunten bij een Europese aanbesteding energie?
  Meer...

 • Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam inkopen gas?
  Meer...

 • Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam inkopen elektriciteit?
  Meer...

 • 10 Tips
  Meer...

 • Workshop
  Meer...

Europese aanbesteding energie

Het Europees aanbesteden van energie is niet eenvoudig. Het inkopen van energie vraagt om een inkoopstrategie en het continu volgen van de marktontwikkelingen.
Wattanders kan u hierbij ondersteunen en adviseren. De energieconsultants van Wattanders zijn gespecialiseerd in het Europees Aanbesteden van elektriciteit en gas eventueel in combinatie met een elektronische veiling.

De dienstverlening van Wattanders bestaat uit twee fases:

 1. Het verzorgen van het aanbestedingstraject zowel inhoudelijk als juridisch
  -  inventariseren van aansluitingen
  -  opstellen bestek
  -  verzorgen aankondiging en afkondiging in Luxemburg
  -  beoordelen offertes
  -  veiling (optioneel)
  -  uitbrengen gunningsadvies

 2. Marktmonitoring  en bepalen clickmomenten
  Onze ervaring leert dat veel overheidsinstanties te weinig aandacht besteden aan de tweede fase. 90% van de leveringsprijs wordt echter in de tweede fase bepaald. Timing speelt een belangrijke rol bij het inkopen van energie. Wattanders helpt bij het volgen van de markt en geeft alle informatie die nodig is om de juiste beslissingen te nemen.


Duurzaam inkopen energie
Wattanders adviseert bij het vertalen van duurzame doelstellingen naar een Europese aanbesteding voor de levering van gas en elektriciteit. We hebben veel ervaring met de mogelijkheden op het gebied van duurzame energie. Daarbij volgen we de criteria Duurzaam Inkopen Energie van Agentschap.nl. We kunnen uw organisatie helpen bij het inkopen van groene stroom, garanties van oorsprong, groen gas, hernieuwbaar gas en/of klimaatcompensatie gas.