T 040 851 90 80
info@wattanders.nl

Bel voor een vrij- blijvende afspraak

In het kort over...
 • Wat zijn aandachtspunten bij een Europese aanbesteding energie?
  Meer...

 • Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam inkopen gas?
  Meer...

 • Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam inkopen elektriciteit?
  Meer...

 • 10 Tips
  Meer...

 • Workshop
  Meer...

Wat zijn aandachtspunten bij een Europese aanbesteding Energie?

De leveringsprijs van elektriciteit en gas wordt grotendeels bepaald door het moment waarop het benodigde volume wordt ingekocht. Energie is een risicoproduct dat vraagt om structurele aandacht en een inkoopstrategie.

Bij het Europees aanbesteden van energie dient extra aandacht te worden besteed aan:

 • Goede inventarisatie van de aansluitingen;
 • Duidelijk beeld van de facturatie wensen en eisen (verzamelfactuur);
 • Het opstellen van een inkoopstrategie voorafgaand aan het opstellen van de aanbestedingsdocumenten;
 • Goede interne mandatering voor het inkopen van energie;
 • Het volgen van de energiemarkt na afloop van de definitieve gunning;

De energie consultants van Wattanders hebben veel ervaring met het inkopen van energie binnen overheidsinstellingen en kunnen uw organisatie helpen bij het verbeteren van het resultaat van een Europese aanbesteding.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

TipsTips
 • Koop grijze stroom en garanties van oorsprong apart in
 • Een goede interne mandatering verhoogt de kans op een betere leveringsprijs
 • Maak Europese aanbesteding ondergeschikt aan de inkoopstrategie
 • Sluit geen al te lange contracten af