T 040 851 90 80
info@wattanders.nl

Bel voor een vrij- blijvende afspraak

In het kort over...
 • Wat zijn aandachtspunten bij een Europese aanbesteding energie?
  Meer...

 • Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam inkopen gas?
  Meer...

 • Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam inkopen elektriciteit?
  Meer...

 • 10 Tips
  Meer...

 • Workshop
  Meer...

Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam inkopen elektriciteit?

Conform de huidige richtlijnen zijn de meeste aanbestedende diensten verplicht om minimaal 50% van de elektriciteitconsumptie met ingang van 2012 te verduurzamen. Volgens de criteria Duurzaam Inkopen Energie van Agentschap.nl zijn er twee mogelijkheden bij het inkopen van duurzame elektriciteit:

 1. Het sluiten van een contract voor levering van groene stroom met een energieleverancier;
 2. Vrijwillig vergroenen van elektriciteitsverbruik door de aankoop van Garanties van Oorsprong

De praktijk leert dat slechts weinig instellingen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het vrijwillig vergroenen van elektriciteit en daardoor vaak te veel betalen of geen bewuste keuzes maken. Het vrijwillig vergroenen van elektriciteit voldoet volledig aan de Criteria Duurzaam Inkopen Energie van de Rijksoverheid

Wattanders adviseert haar overheidsklanten in de meeste gevallen om het leveren van Garanties van Oorsprong buiten de Europese aanbesteding voor de levering van elektriciteit te houden. De voornaamste reden om de levering van elektriciteit en de verduurzaming los te koppelen is dat op deze manier optimale flexibiliteit behouden blijft in de keuze en kosten van de manier van vergroening.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor uw organisatie.

TipsTips
 • ​Koop grijze stroom en garanties van oorsprong apart in
 • Een goede interne mandatering verhoogt de kans op een betere leveringsprijs
 • Maak Europese aanbesteding ondergeschikt aan de inkoopstrategie
 • Sluit geen al te lange contracten af