T 040 851 90 80
info@wattanders.nl

Bel voor een vrij- blijvende afspraak

In het kort over...

Welke inkoopstrategieen zijn er voor aardgas?

De gasmarkt is helaas nog niet zo transparant. Van oudsher wordt in Nederland gewerkt met een gasprijs die gekoppeld is aan de ontwikkeling van zware stookolie en huisbrandolie.

Veel gasleveranciers in Nederland werken nog met de olieprijsformules die door Gasterra zijn opgesteld. Deze formules zijn niet transparant en moeilijk controleerbaar.

De laatste jaren is de TTF-markt in opkomst. Op deze virtuele handelsmarkt worden basislast blokken gas verhandeld. Deze TTF kan in de nabije toekomst gaan zorgen voor meer transparantie op de gasmarkt. Helaas is de markt nog niet erg liquide (er wordt nog weinig gas verhandeld) en daardoor zijn prijsnoteringen niet altijd betrouwbaar.

Wattanders Energieconsultancy heeft veel ervaring met het inkopen van aardgas en heeft als doelstelling het transparanter maken van de gasmarkt. Neem contact met ons op voor de beste inkoopstrategie voor uw bedrijf.