Nieuws
  • 01-05 Ikea verduurzaamt zelfs de Zweedse balletjes Meer...
  • 15-04 Heineken verdubbelt duurzaam energiegebruik Meer...
  • 08-04 App maakt duurzaamheid een spelletje Meer...
  • 27-03 Datacentra weinig transparant over herkomst stroom Meer...
  • 21-03 Televisiereclame Toon was misleidend, Eneco-spotje aangepast Meer...
14 maart 2013

Kortetermijndoelen duurzame energie nodig

Er moet zowel op Europees als Nederlands niveau een ambitieus klimaat- en energiepakket voor 2030 komen. Dat bepleit Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLInks. Hij zegt dit in reactie op de Europese energievisie voor 2050 waarover het Europees Parlement 14 maart stemde. Volgens Eickhout zijn de doelen voor 2050 goed, maar onhaalbaar als er niet ook voor de korte termijn doelen gesteld worden.

Eickhout pleitte voor concrete kortetermijndoelen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2-uitstoot, maar helaas haalden zijn voorstellen geen meerderheid. Een pakket met een specifiek kortetermijndoel voor duurzame energie stimuleert de innovatie en die is essentieel is om de uitrol van hernieuwbare energie te bevorderen. Het huidige systeem waarin we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen is volgens de Europarlementarier niet houdbaar vanwege de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van olie-import uit dubieuze landen. “Dan moeten we niet alleen naar 2050 kijken, maar ook naar morgen.”

Windenergie
Nederland zou er volgens Eickhout ook goed aan doen naar de korte termijn te kijken. Met name op zee laat Nederland volgens hem veel kansen liggen. “Nederland heeft de Noordzee voor de deur en we hebben de kennis en kunde van windenergie op zee, maar we maken deze kennis niet ten gelde. We zijn daarmee een dief van onze eigen portemonnee”, aldus Eickhout.  

Bron: Energieplus.nl

<< Terug