Nieuws
  • 01-05 Ikea verduurzaamt zelfs de Zweedse balletjes Meer...
  • 15-04 Heineken verdubbelt duurzaam energiegebruik Meer...
  • 08-04 App maakt duurzaamheid een spelletje Meer...
  • 27-03 Datacentra weinig transparant over herkomst stroom Meer...
  • 21-03 Televisiereclame Toon was misleidend, Eneco-spotje aangepast Meer...
14 december 2011

NMa veegt bezwaren over nettarieven van tafel

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft alle bezwaren tegen tarieven voor transport van elektriciteit in één keer afgedaan. De NMa laat de aangevochten besluiten in stand.

De NMa heeft elf beslissingen gepubliceerd op bezwaren die zijn ingediend tegen de x-factorbesluiten voor de vijfde reguleringsperiode elektriciteit (periode 2011-2013) en de tariefbesluiten 2011 voor de regionale netbeheerders elektriciteit. Hiermee worden alle 41 bezwaarschriften in één keer afgedaan tegen de x-factorbesluiten en de tariefbesluiten voor de netbeheerders. De NMa laat in deze beslissingen op bezwaar de aangevochten besluiten in stand, zo meldt de NMa in een persbericht.

Geen besluiten over reguleringsmethode
In de besluiten laat de NMa zich uit over de bezwaren tegen de x-factorbesluiten en de tariefbesluiten, maar niet voor zover de bezwaren zich richten tegen de reguleringsmethode. Bezwaren over de methode zijn op dit moment aanhangig bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een beroepsprocedure tegen het methodebesluit voor de vijfde reguleringsperiode elektriciteit. Het methodebesluit is op 23 september aan de orde geweest bij het CBb. De uitspraak in dat beroep kan van invloed zijn op de x-factorbesluiten en tariefbesluiten.

Uitstel tariefbesluiten onwenselijk
De NMa heeft ervoor gekozen om een deel van de bezwaren nu al af te handelen, ook al is er nog niet beslist over het hiermee verband houdende methodebesluit. De ervaring leert namelijk dat het onwenselijk lang duurt als de NMa met het beslissen op de tariefbesluiten wacht tot er een onherroepelijk methodebesluit ligt. Dit terwijl er vaak bezwaren aan de orde worden gesteld die met de methode niet van doen hebben. De beslissingen op bezwaar worden aangepast als de uitspraak van het CBb daartoe aanleiding geeft.

Bron: Ensoc.nl

<< Terug