Nieuws
  • 01-05 Ikea verduurzaamt zelfs de Zweedse balletjes Meer...
  • 15-04 Heineken verdubbelt duurzaam energiegebruik Meer...
  • 08-04 App maakt duurzaamheid een spelletje Meer...
  • 27-03 Datacentra weinig transparant over herkomst stroom Meer...
  • 21-03 Televisiereclame Toon was misleidend, Eneco-spotje aangepast Meer...
24 juni 2011

Derde MKB verwacht te klimmen op MVO-ladder

Het onderzoeksbureau EIM heeft gekeken naar de ambities en uitvoering op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland. Veel van de bedrijven houden zich al met MVO bezig en hebben de ambitie hier ook mee door te blijven gaan.

Uit het rapport blijkt dat 60% van de bedrijven zich bezig houdt met MVO. Net iets meer dan de helft van de bedrijven denken volgend jaar hun prestaties op het gebied van MVO vast te houden en bijna een derde verwacht volgend jaar geklommen te zijn op de MVO-ladder.

De MVO-ladder is een maatstaf voor het aantal genomen maatregelen op het gebied van MVO. Hierbij gaat het om het niveau waar de bedrijven zichzelf zien en niet de officiƫle MVO Prestatieladder.

De bedrijven die zich bezighouden met MVO doen dit voornamelijk door te kijken naar energiebesparende oplossingen. Andere maatregelen bestaan uit middelen om de milieubelasting te verminderen, of eisen stellen aan leveranciers op het gebied van milieu of arbeidsomstandigheden. Van de onderzochte bedrijven stelt momenteel 9% een jaarlijks MVO verslag op, een kwart van de bedrijven heeft echter aangegeven een maatschappelijk verslag op te willen stellen. 

Voor het onderzoek werden ruim 1600 bedrijven met personeelsbestanden tussen de 2 en 250 werknemers ondervraagd. Hierbij is de bedrijven onder meer gevraagd hoe zij hun positie op de MVO-ladder over 3 jaar zien. Het onderzoek is ondersteund door MVO Nederland en het ministerie van Economie Landbouw en Innovatie.

Bron: Clubvan30.nl

<< Terug