Nieuws
  • 01-05 Ikea verduurzaamt zelfs de Zweedse balletjes Meer...
  • 15-04 Heineken verdubbelt duurzaam energiegebruik Meer...
  • 08-04 App maakt duurzaamheid een spelletje Meer...
  • 27-03 Datacentra weinig transparant over herkomst stroom Meer...
  • 21-03 Televisiereclame Toon was misleidend, Eneco-spotje aangepast Meer...
28 juni 2011

90% van consumenten wil meer duurzame energie

Wereldwijd wil negen op de tien consumenten dat er meer energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Dat blijkt uit de Global Consumer Wind Study van windmolenfabrikant Vestas.

Vestas liet TNS Gallup onderzoek doen onder 31.000 consumenten in 26 landen over hun mening ten op zichte van duurzame energie. 50% van de ondervraagde consumenten geeft aan bereid te zijn om meer te betalen voor producten die gemaakt zijn met behulp van duurzame energie. Opvallend is dat die bereidheid bij tweede- en derdewereldlanden nog een stuk hoger ligt. Zo is in China, Chili en India 72% van de consumenten bereid om meer te betalen voor duurzaam geproduceerde producten.

Chinese consumenten lijken een stuk bezorgder over het klimaat dan westerlingen. Respondenten werden gevraagd wat de grootste mondiale uitdaging van dit moment is. Van de Chinese respondenten noemde 53% het klimaatprobleem als grootste probleem, meer nog dan hongersnood of terrorisme. Van de ondervraagde Amerikanen zag slechts 16% klimaatverandering als grootste dreiging. 50% noemde de economische recessie als belangrijkste uitdaging van het moment.

Over de oorzaak van klimaatverandering wordt ook zeer verschillend gedacht. 94% van de Chinezen denkt dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt, tegenover 82% van de Europeanen en slechts 67% van de Amerikanen. Wereldwijd maakt 77% van de consumenten zich zorgen over de afhankelijkheid van andere landen.

Vestas onderzocht ook hoe consumenten denken over kernenergie. Dat is interessant, omdat de enquĂȘte is afgenomen na de problemen met de Japanse kerncentrale Fukushima.  53% van de ondervraagden geeft aan het gebruik van kernenergie te willen afbouwen. 15% wil juist meer investeren in nucleaire energie. De afgunst voor fossiele brandstoffen is groter dan die voor kernenergie: 61% geeft aan het gebruik van fossiele brandstoffen omlaag te willen brengen..

Bron: Clubvan30.nl

<< Terug