Garantie van Oorsprong (GvO)

Om bedrijven en instellingen in staat te stellen om duurzaam opgewekte energie in te kopen is een systeem gecreëerd waarbij producenten van duurzaam opgewekte energie per geproduceerde hoeveelheid een virtueel certificaat genereren. Dit certificaat kan door afnemers – al dan niet via een energieleverancier – worden gekocht om hun energieverbruik te ‘vergroenen’. Het virtuele certificaat is het enige bewijs dat de elektriciteit op een duurzame manier is opgewekt. De wijze waarop dit systeem is ingericht, verschilt per product en per lidstaat van de Europese Unie. In Nederland wordt het virtuele certificaat bij elektriciteit een ‘Garantie van Oorsprong (GvO)’ genoemd.

Het toezicht op het systeem waarin deze virtuele certificaten worden aangemaakt, verhandeld en afgeboekt ligt in Nederland bij CertiQ (100% dochter van Tennet).  Bij elektriciteit worden virtuele certificaten verhandeld in eenheden van 1.000 kWh (1 GvO = 1.000 kWh duurzaam opgewekte elektriciteit). Indien een bedrijf of instelling duurzaam opgewekte elektriciteit wil inkopen, dan koopt zij dus feitelijk altijd twee producten in: elektriciteit en een virtueel certificaat (GvO ). In combinatie worden de producten ‘groene stroom’ genoemd.

Terug naar kennisbank
WattAnders maakt gebruik van cookies

WattAnders.nl maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor de werking van de website. Pagina statistieken worden anomiem opgeslagen in Google Analytics. Voor meer informatie zie het privacybeleid.